โรงงาน Howitzer

/assets/city/buildings/M_SS_IndustrialAge_Military4.png

โรงงาน Howitzer

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
โฮวิตเซอร์

ต้นทุนการสร้าง
136000 138000 1350 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x3 15:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah