ค่าย Lancer

/assets/city/buildings/M_SS_IndustrialAge_Military3.png

ค่าย Lancer

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
พลหอก

ต้นทุนการสร้าง
126000 128000 1227 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x3 14:30:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah