ค่ายเหวี่ยงหิน

/assets/city/buildings/M_SS_HighMiddleAge_Siege.png

ค่ายเหวี่ยงหิน

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
เครื่องเหวี่ยงหิน

ต้นทุนการสร้าง
43450 36250 563 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x3 9:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah