ค่ายทหารราบติดอาวุธหนัก

/assets/city/buildings/M_SS_HighMiddleAge_Dismountedknight.png

ค่ายทหารราบติดอาวุธหนัก

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทหารราบติดอาวุธหนัก

ต้นทุนการสร้าง
38020 31720 476 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x3 8:20:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah