ค่ายทหารกล้าบ้าบิ่น

/assets/city/buildings/M_SS_HighMiddleAge_Axehammer.png

ค่ายทหารกล้าบ้าบิ่น

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทหารกล้าบ้าบิ่น

ต้นทุนการสร้าง
21720 18130 260 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x3 6:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah