สนามพลหน้าไม้

/assets/city/buildings/M_SS_HighMiddleAge_Archery.png

สนามพลหน้าไม้

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทหารหน้าไม้

ต้นทุนการสร้าง
27160 22660 346 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x3 6:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah