ฐานทัพรถถังลอยตัว

/assets/city/buildings/M_SS_FutureEra_Military4.png

ฐานทัพรถถังลอยตัว

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
รถถังลอยเหนือพื้น

ต้นทุนการสร้าง
582000 573000 5000 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x5 16:30:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah