ศูนย์ส่งสัญญาณดาวเทียม

/assets/city/buildings/M_SS_FutureEra_Military2.png

ศูนย์ส่งสัญญาณดาวเทียม

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
อุปกรณ์จับภาพดาวเทียม

ต้นทุนการสร้าง
635000 625000 5900 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x5 13:30:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah