ค่ายเครื่องเหวี่ยงกระสุน

/assets/city/buildings/M_SS_EarlyMiddleAge_Siegecamp.png

ค่ายเครื่องเหวี่ยงกระสุน

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
เครื่องเหวี่ยงกระสุน

ต้นทุนการสร้าง
18410 14280 335 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x3 4:30:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah