ค่ายทหารราบติดอาวุธ

/assets/city/buildings/M_SS_EarlyMiddleAge_Armoredswordsmsanbarracks.png

ค่ายทหารราบติดอาวุธ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทหารราบติดอาวุธ

ต้นทุนการสร้าง
16570 12850 284 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x3 4:10:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah