โรงงานรถถังจู่โจม

/assets/city/buildings/M_SS_ContemporaryEra_Military4.png

โรงงานรถถังจู่โจม

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
รถถังจู่โจม

ต้นทุนการสร้าง
406000 425000 2400 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
7x4 15:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah