ฐานทัพเฮลิคอปเตอร์โจมตี

/assets/city/buildings/M_SS_ContemporaryEra_Military3.png

ฐานทัพเฮลิคอปเตอร์โจมตี

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
เฮลิคอปเตอร์โจมตี

ต้นทุนการสร้าง
375000 392000 2800 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x4 18:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah