ค่ายพักพลปืน

/assets/city/buildings/M_SS_ColonialAge_RangerEncampment.png

ค่ายพักพลปืน

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
พลปืน

ต้นทุนการสร้าง
84200 80200 829 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x2 12:10:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah