สนามฝึกทหารปืนคาบศิลา

/assets/city/buildings/M_SS_ColonialAge_MarksmanRange.png

สนามฝึกทหารปืนคาบศิลา

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทหารปืนคาบศิลา

ต้นทุนการสร้าง
76500 72900 737 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x3 10:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah