ค่ายทหารราบรักษาพระองค์

/assets/city/buildings/M_SS_ColonialAge_GrenadierBarracks.png

ค่ายทหารราบรักษาพระองค์

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทหารกองทัพบก

ต้นทุนการสร้าง
99500 94800 1013 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x3 14:50:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah