กลุ่มทหารยิงหิน

/assets/city/buildings/M_SS_BronzeAge_ArcheryRange.png

กลุ่มทหารยิงหิน

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
ทหารยิงหิน

ต้นทุนการสร้าง
430 280 34 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
2x3 0:30:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah