ฟาร์มสาหร่าย

/assets/city/buildings/G_SS_FutureEra_Goods3.png

ฟาร์มสาหร่าย

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
5 ใน 4 ชั่วโมง

เพิ่มขึ้นโดย

มอบ
Happiness Icon 700

ต้นทุนการสร้าง
220000 481000 5020 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x5 15:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah