ห้องปฏิบัติการค้นคว้าชีวจักรกล

/assets/city/buildings/G_SS_ContemporaryEra_Goods3.png

ห้องปฏิบัติการค้นคว้าชีวจักรกล

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

อนุญาตให้ผลิต
5 ใน 4 ชั่วโมง

เพิ่มขึ้นโดย

มอบ
Happiness Icon 300

ต้นทุนการสร้าง
120000 278000 2790 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x4 15:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah