อนุสาวรีย์แท่งหิน

/assets/city/buildings/D_SS_StoneAge_Rockformation.png

อนุสาวรีย์แท่งหิน

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 18

ต้นทุนการสร้าง
5 0 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
1x1 0:00:02การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah