บ้านที่มีสวนเกษตร

/assets/city/buildings/D_SS_PostModernEra_Decoration5.png

บ้านที่มีสวนเกษตร

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 310

ต้นทุนการสร้าง
44250 48400 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
2x2 0:00:05การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah