อนุสาวรีย์นักบินอวกาศ

/assets/city/buildings/D_SS_PostModernEra_Decoration2.png

อนุสาวรีย์นักบินอวกาศ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 300

ต้นทุนการสร้าง
36730 39420 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
2x2 0:00:05การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah