สะพานส่งน้ำ

/assets/city/buildings/D_SS_IronAge_Aquaduct.png

สะพานส่งน้ำ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 155

ต้นทุนการสร้าง
0 0 0 140

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x1 0:00:05การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah