ชุดระฆัง

/assets/city/buildings/D_SS_IndustrialAge_Deco5.png

ชุดระฆัง

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 236

ต้นทุนการสร้าง
0 0 0 150

ขนาดและเวลาในการสร้าง
2x1 0:00:05การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah