สะพานคลอง

/assets/city/buildings/D_SS_ContemporaryEra_Decoration1.png

สะพานคลอง

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 183

ต้นทุนการสร้าง
38590 61490 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
1x2 0:00:05การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah