เครื่องตัดกระดาษ

/assets/city/buildings/D_SS_ColonialAge_Guillotine.png

เครื่องตัดกระดาษ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 193

ต้นทุนการสร้าง
11980 38820 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
2x2 0:00:05การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah