งานจัดแสดงรถยนต์สร้างสรรค์

/assets/city/buildings/A_SS_TomorrowEra_Culture4.png

งานจัดแสดงรถยนต์สร้างสรรค์

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 3900

ต้นทุนการสร้าง
335000 660000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x4 20:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah