เรือเหาะ

/assets/city/buildings/A_SS_ProgressiveEra_Culture4.png

เรือเหาะ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 2730

ต้นทุนการสร้าง
0 0 0 600

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x6 0:00:20การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah