โรงไฟฟ้า

/assets/city/buildings/A_SS_ProgressiveEra_Culture2.png

โรงไฟฟ้า

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 2620

ต้นทุนการสร้าง
306000 353000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x5 14:30:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah