ยุคก้าวหน้า

ชื่อ
ค่าใช้จ่ายสิ่งปลูกสร้าง
ขนาด/เวลา
มอบ
การผลิต

สิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรม

ยุคก้าวหน้า
124000
116000
0
0
4x3
11:50:00
1030
-
-
-
-
306000
353000
0
0
5x5
14:30:00
2620
-
-
-
-
116000
601000
0
0
5x6
15:50:00
2850
-
-
-
-
0
0
0
600
3x6
0:00:20
2730
-
-
-
-
23000
8000
0
0
2x1
6:40:00
180
-
-
-
-


การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah