สระน้ำสาธารณะ

/assets/city/buildings/A_SS_PostModernEra_Culture3.png

สระน้ำสาธารณะ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 2500

ต้นทุนการสร้าง
80000 700000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x4 16:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah