ลานสเก็ต

/assets/city/buildings/A_SS_ModernEra_Culture4.png

ลานสเก็ต

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 1910

ต้นทุนการสร้าง
136000 144000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
5x4 12:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah