โรงภาพยนตร์แบบไดรฟ์อิน

/assets/city/buildings/A_SS_ModernEra_Culture2.png

โรงภาพยนตร์แบบไดรฟ์อิน

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 2800

ต้นทุนการสร้าง
458000 320000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x4 15:20:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah