โรงเรียน

/assets/city/buildings/A_SS_LateMiddleAge_Academy.png

โรงเรียน

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 980

ต้นทุนการสร้าง
115000 111000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
4x4 14:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah