โบสถ์

/assets/city/buildings/A_SS_HighMiddleAge_Church.png

โบสถ์

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 520

ต้นทุนการสร้าง
66000 45000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x3 10:40:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah