สวนนิเวศ

/assets/city/buildings/A_SS_FutureEra_Culture1.png

สวนนิเวศ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 7000

ต้นทุนการสร้าง
506000 549000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x5 21:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah