ตลาดน้ำ

/assets/city/buildings/A_SS_ContemporaryEra_Culture3.png

ตลาดน้ำ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 2760

ต้นทุนการสร้าง
271000 622000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
6x4 12:00:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah