พ่อค้าของต่างประเทศ

/assets/city/buildings/A_SS_ColonialAge_ExoticGoodsVendor.png

พ่อค้าของต่างประเทศ

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 400

ต้นทุนการสร้าง
27000 40000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x2 9:40:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah