บริษัทค้าขาย

/assets/city/buildings/A_SS_ColonialAge_Embassy.png

บริษัทค้าขาย

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 900

ต้นทุนการสร้าง
80000 194000 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x4 14:20:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah