โรงแรมเล็ก

/assets/city/buildings/A_SS_BronzeAge_Tavern.png

โรงแรมเล็ก

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง

มอบ
Happiness Icon 280

ต้นทุนการสร้าง
2900 440 0 0

ขนาดและเวลาในการสร้าง
3x3 0:40:00การเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah