สิ่งปลูกสร้าง

สิ่งปลูกสร้าง

นี่คือหน้าข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โปรดเลือกสิ่งก่อสร้างทางด้านซ้ายการเลือกเวิลด์

ยินดีต้อนรับอีกครั้ง

นี่คือโลกที่ท่านได้เข้าเล่นแล้วใน:
  เล่นในโลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยค้นพบมาก่อน

   ท่านไม่ใช่ ใช่ไหม

   ออกจากเกม

   blaaah